Bir Delinin Hatıra Defteri

 

YAZAN: NİKOLAY  GOGOL

UYARLAYAN VE YÖNETEN:  NURŞEN  YERLİKAYA

OYNAYAN: KADİR  GÜLTEKİN

KONU:  Popriçin  devlet dairesinde çalışan  bir memurdur. Popriçin  dairedeki  müdürünün

kızına aşık olur. Zaman zaman  gerçekle hayal dünyası arasında gelgitler yaşamaktadır.

Sonunda tamamen  gerçeklerden uzaklaşıp, hayal dünyasında yaşamaya başlamıştır.