Yalancı Çocuk

 

YAZAN          :  KADİR  GÜLTEKİN

YÖNETEN      : NURŞEN  YERLİKAYA

 

OYUNUN   KONUSU:

 

Bir mahallede  yaşayan  Gökhan adında    bir çocuk vardır. Gökhan Yalan  söylediği

İçin  ona  yalancı  Gökhan  şeklinde  seslenmektedirler. Gökhan ı annesi   bakkala   gönderme  

diği  halde  bakkala  gidip  ondan  bir şeyler  alır  ve  parasını da       annesinin   verecegini  -

 söyler.  Mahalle  de  yaşayan  doğrucu  oya  ile Gökhan  karşılaşır  ve  Gökhan ın  yalan  söy

lediği  anlaşılır.Gökhan  canı  istemediği  için  bir gün  okula  gitmez , öğretmende Gökhan ı –

merak  ettiği  için  doğrucu  oya  ile  haber  gönderir, oya ile  Gökhan  yolda  karşılaşır, Gökhan 

okula  gelmemesi nin  sebebi  olarak  dişinin  ağrıdığını  ve  babası ile  dişçi ye  gittiğini  söy –

ler , daha  sonra  bu yalanı da  ortaya  çıkmıştır.

Oya  bir gün  parkta  oynarken  yerde  bir cüzdan  bulmuştur  ve cüzdanı  direk  mahalledeki  -

Bakkala  vermiştir.parasını  kaybeden  kişi  parkta  parasını  ararken  bakkal  Rüstem  onun pa

rasını  mahallenin  doğrucu  oyası  olan  doğrucu  oya ‘nın  bulduğunu  ve  kendisine  getirdiğini

Söyler , bunun karşılığında da  parasını  kaybeden  kişi  doğrucu  oya ‘ya  mükafat  olarak  bir    -

Para verir.

Bu  olayların  sonun da  yalancı  çocuk  yaptıklarından  utanır  ve  yaptığının  ne kadar  yanlış

Olduğunu   anlar, bir daha  yalan söymemeyeceği ni  söyleyerek  herkez den  özür diler  ve  -

Söz   verir.