Azimli Çocuk
Yazan : Nurşen Yerlikaya - Bilge Özüm
Yöneten : Kadir Gültekin